www.gspns.rs

021/527-399 (Info gradski i prigradski)
021/48-96-600 (Centrala JGSP)
021/444-856 (Međumesne linije)
021/444-896 (Međunarodne rezervacije)
PAN taxi
Adresa: Novi Sad
Kontakt: 021/455-555,455-530,

SOS taxi
Adresa: Novi Sad
Kontakt: 021/ 450-400,350-350,

NOVUS taxi
Adresa: Novi Sad
Kontakt: 021/500-700, 0800/220-220

RED taxi
Adresa: Novi Sad
Kontakt: 021/445577,021525150
Lokacija


Laze Teleckog 10
21000 Novi Sad
Srbija, Evropa

+381(0) 63 443 703
lazinhostel@hotmail.com
www.lazinhostel.net

UPUTSTVA: